©2016

UITNODIGING
U bent van harte welkom op de opening van de tentoonstelling Beyond Traces op zaterdag 7 mei om 7.00 uur.
De opening zal worden verricht door Sam Drukker, beeldend kunstenaar.

BEYOND TRACES
'Beyond Traces' is een vervolg op 'Five Traces' in Museum Dr8888 te Drachten, waar ook werk te zien is van de dadaisten Kurt Schwitters en de broers Rinsema. Paolo Martina, directeur Museum Dr8888, merkt in het voorwoord van de catalogus op: 'De expositie toont sporen van de tijd, net als de dadaïsten dat 100 jaar eerder deden'.
In 1923 bood de Haagse Kunstkring de eerste Dadavoorstelling in Nederland, met Kurt Schwitters, Nelly en Theo van Doesburg en Vilmos Huszár, een podium. 'Beyond Traces' verkeert dus in goed gezelschap. De tentoonstelling 'Beyond Traces' laat werk zien met sporen, getrokken in een zich steeds veranderende wereld. Hoe manifesteren deze sporen zich en wat is hun betekenis? Ze stellen vragen over de eigen positie: Waar sta ik? Waar was ik? Wat vind ik? Waar ga ik heen? Vijf kunstenaars: Paul Combrink, Peter Dijk, Flip Drukker, Aldrik Salverda en Peter de Vis laten met hun werken sporen zien, die verwijzen naar wat was, maar ook naar wat komt. Als mogelijkheid om de wereld anders te beleven. In dit Kunstkatern gaan de kunstenaars in op hun bronnen van inspiratie.

Peter de Vis

SPOREN VAN VERVAL

Op vooraf bepaalde formaten maak ik werk dat is opgebouwd uit verschillende lagen structuurpasta en olieverf. De huid die zo ontstaat tast ik aan door erin te snijden en te krassen en restmateriaal als collages er in te verwerken. Aldus ontstaan typisch ingekaderde en ingedeelde 'landschappelijke' voorstellingen waarin flarden van woorden, tekens en symbolen zijn opgenomen die niet duidelijk te 'lezen' zijn. Het zijn abstraheringen die verwijzen naar alles wat oud en versleten is en daarop zijn sporen heeft achtergelaten als gevolg van het proces van erosie. Deze sporen boeien mij door hun schoonheid en omdat ze een vorm van tijdsbesef laten zien. Ze zijn ontstaan door processen van aantasting als gevolg van natuurlijke- en menselijke invloeden. Deze processen probeer ik te doorgronden en weer te geven in abstracte composities waaraan de kijker zijn eigen associaties kan verbinden.


Haagse Kunstkring

Denneweg 64, 2514 CJ Den Haag
4 april t/m 29 mei 2016 (opening 7 april, 17.00u)
woensdag t/m zaterdag 11.00 -17.00u
Zondag 13.00 - 17.00u
www.haagsekunstkring.nl